Elállási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállásiszándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: [cegnev] – [szekhely]; e-mail: [email]
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:


* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése.
** A megfelelő jelölendő